Tuyển 15 nữ làm chế biến thuỷ sản tại Aichi tháng 8/2017

Chế biến thủy sản là một trong những đơn hàng được rất nhiều lao động...

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ KHỐI TUYỂN DỤNG VÀ CSKH

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG GIỚI THIỆU NHÀ TUYỂN DỤNG CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG NHÂN LỰC MACHIKO...