Lời chào từ giám đốc

Công ty Cung ứng Nhân lực Machiko chúng tôi được thành lập từ cuối năm 2017. Chúng tôi luôn nỗ lực cố gắng từng ngày trong việc giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực trẻ Việt Nam, thông qua các hoạt động liên quan, chúng tôi mong xây nên cầu nối thành công cho hai quốc gia Việt Nam – Nhật Bản bằng cách kiến tạo nên những nhân tài xuất sắc cho các doanh nghiệp Việt – Nhật.

Chúng tôi luôn đưa ra phương châm là toàn tâm toàn lực giải quyết tất cả những vấn đề liên quan tới nguồn nhân lực để mang lại giá trị tốt nhất cho khách hàng.  Thế nhưng, GIÁO DỤC là một đề tài lớn ở Việt Nam. Cho dù có điều kiện rất lớn từ Nhật Bản muốn tiếp nhận thật nhiều nguồn nhân lực kỹ thuật từ Việt Nam và Việt Nam cũng muốn gởi thật nhiều thanh niên trẻ sang Nhật Bản để thực tập và làm việc, nhưng bản thân các thanh niên Việt Nam không ý thức được trọng trách và cơ hội của chính mình là tiếp thụ công nghệ của Nhật Bản để phát triển nghề nghiệp tương lai, hoặc không đáp ứng đủ yêu cầu về năng lực của nhà tuyển dụng thì cơ hội vàng này sẽ có thể vuột khỏi tầm tay. Cần phải chọn ra được những nhân tài có đủ phẩm chất và nguyện vọng muốn sang Nhật Bản để học tập và lĩnh hội những kiến thức, công nghệ và kỹ thuật cho chính bản thân mình. Nguyện vọng của chúng tôi là thông qua Giáo Dục và Định Hướng, chúng tôi tin rằng sẽ kiến tạo ra được thật nhiều nhân tài cho đất nước tham gia vào công cuộc sản xuất để sáng tạo ra thật nhiều giá trị thặng dư cho cuộc sống ngày càng phát triển và phồn vinh.

Lê Trường Sơn

Định hướng kinh doanh

Chúng tôi sẽ đóng góp cho xã hội thông qua kinh doanh “nguồn nhân lực” và “thông tin”.

Trong số bốn nguồn lực quản lý chính của “con người”, “tốt”, “tiền”, “thông tin”, chúng tôi luôn cung cấp các dịch vụ chuyên về “con người” và “thông tin”.

Tài sản kinh doanh của Matsiko được sử dụng toàn diện để đóng góp cho xã hội bằng cách đáp ứng các yêu cầu của khách hàng và “Nếu bạn giải quyết các vấn đề quản lý liên quan đến nguồn nhân lực và phát triển kinh doanh, sự tự tin của Matsuko Chúng tôi sẽ nâng cao giá trị doanh nghiệp bằng cách chiến thắng.

“Hãy biết ơn những người đang giúp bạn hoàn thành giấc mơ của mình.”

“Nhân tài là vốn quý của doanh nghiệp và là tương lai của đất nước.”

Giới thiệu về công ty

Tên công ty: CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG NHÂN LỰC MACHIKO

Năm thành lập: 9/2017

Vốn điều lệ: 2 tỷ đồng VNĐ

Đại diện: Ông Lê Trường Sơn

Ngành Nghề Kinh Doanh:

  • Cung ứng phái cử thực tập sinh kỹ năng
  • Cung ứng phải cử kỹ sư
  • Giới thiệu việc làm trong nước
  • Tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp Nhật Bản

Địa chỉ: Số 52/18 đường Thoại Ngọc Hầu, P. Hòa Thành, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngân hàng giao dịch: Ngân hàng thương mại cổ phần Vietcombank